Høring - Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring høringsnotat med forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2017