Høring - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2011