Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2017