Høring - utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Utviklingen i medieteknologi og mediebruk tilsier at behovet for beskyttelse av barn og unge mot skadelige medieinntrykk er større enn noen gang.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2013