Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Utviklingen i medieteknologi og mediebruk tilsier at behovet for beskyttelse av barn og unge mot skadelige medieinntrykk er større enn noen gang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2013

Vår ref.: 07/1758

Høring - utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram.

Bakgrunn og behovet for en ny lov

Utviklingen i medieteknologi og mediebruk tilsier at behovet for beskyttelse av barn og unge mot skadelige medieinntrykk er større enn noen gang. Samtidig er det nødvendig å samordne reguleringen på området og tilpasse den til den teknologiske utviklingen. I dag reguleres formidling av levende bilder i sektorspesifikke regelverk. Konsekvensen er at det samme innholdet er underlagt ulike regler, kontrollregimer, skadelighetsvurderinger og krav til forbrukeropplysning avhengig av hvilken plattform innholdet blir formidlet på.

Den stadige tilveksten av nye tjenester understreker behovet for regelverk og beskyttelsessystemer som er mer teknologiuavhengige enn dagens sektorbaserte lovgivning. I høringsnotatet foreslår departementet derfor å samle regelverket om beskyttelse av mindreårige i en egen lov som skal gjelde for de mest aktuelle formene for tilgjengeliggjøring av bildeprogrammer.

Hovedelementene i den nye loven

Den nye loven vil regulere tilgjengeliggjøring av bildeprogram til allmennheten i form av offentlig fremvisning (inkl. kino), fysiske videogram, fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Med ”bildeprogram” menes i den nye loven en avgrenset enhet av levende bilder med eller uten lyd, uavhengig av formidlings- eller visningskanal.

Loven vil, med et par unntak, erstatte dagens film- og videogramlov. I tillegg vil loven inkorporere beskyttelsesregler fra kringkastingsloven og EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT- direktivet).

Hovedelementene i forslaget er lovfesting av:

  • en plikt til å aldersklassifisere bildeprogrammer,
  • en plikt til å sikre at de fastsatte aldersgrensene overholdes og
  • en plikt til å informere om aldersgrenser og anbefalt målgruppe.

Aldersgrensene skal fastsettes på grunnlag av antatt skadevirkning, og gir derfor ikke nødvendigvis noen veiledning om hvilken aldersgruppe bildeprogrammet er egnet for. Det foreslås derfor i tillegg å lovfeste en plikt for bransjen til å opplyse om anbefalt målgruppe for bildeprogrammet.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.  Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslaget som legges fram. Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader sendes departementet innen 1. mai 2013.

 

Med hilsen

 

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kristine Dahl
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

 

Departementene

Aftenposten

Altibox AS

Amedia AS

Apple Norge

Arthaus - stiftelsen for filmkunst

Barneombudet

BarneVakten

Berner Gruppen

Canal Digital Go 

Canal Digital Norge AS

Cinematic Vision

C-more Entertainment

Comoyo  - Telenor

Dagbladet

Datatilsynet

Egmont Norge AS

Elektronikkbransjen

Euforia Euphoria

Familie &  Medier

Film & Kino

Forbrukerrådet

Foreningen Frikanalen

Get

Google Norge

Green Chili Entertainment AS

Hollywood Film

Hollywood Film AS

Hombase AS

Hovedorganisasjonen Virke

Kabel-Norge

Klagenemnda for film og videogram

Klagenemnda for mediesaker

Lyse Tele

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

MTV Networks

NextGenTel AS

Nordisk Film Distribution AS

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Filmdistribusjon AS

Norsk filminstitutt

Norsk Videogramforening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

Norske Videohandleres Forbund

Norwaco

NRK

Næringslivets Hovedorganisasjon

Platekompaniet

Polaris Media

Quadriga Norge AS

Redd Barna

RiksTV

Samsung Norge

Scanbox Entertainment Norway AS

Schibsted Media Group

SF Anytime

SF Norge As

Sony Nordic

Spaceworld

Telenor Broadcast Holding AS

The Walt Disney Company Nordic

TV 2 AS

TV 2 Sumo

TVNorge AS

Twentieth Century Fox Norway

United International Pictures

VGTV

Viasat AS

Videobransjens felleskontor

VN Music Dreams

 

Til toppen