Høring - utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge vedlagte liste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200900520-/GJOFJS

  16.02.2009

 

Høring - utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift som er fra 1972 (forskrift 15. desember 1972 nr. 22).

Det tas sikte på at forskriften settes i kraft samtidig med ny markedsføringslov (lov 9. januar 2009 nr. 2), som settes i kraft fra 1. juni 2009. 

Høringsfristen er 30.03.09.

 

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

 

                                                                                    Hilde Merethe Berg

                                                                                      

Vedlegg:
- Liste over høringsinstanser
- Høringsnotat
- Utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv.

Liste over høringsinstanser

Abelia
ANFO - Annonsørforeningen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barneombudet
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes forening, DLF
De norske Bokklubbene AS
Den norske Advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgforbundet
Egmont Serieforlaget AS
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
El & IT Forbundet
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Framtiden i våre hender
Grønn hverdag
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
INMA (Forening for interaktiv markedsføring)
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kreativt Forum
Kultur- og kirkedepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Markedsrådet
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Norges Automobilforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges naturvernforbund
Norsk direktemarkedsførings forening, NORDMA
Norsk Postordreforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett
Sparebankforeningen
Stiftelsen eforum.no
Telenor
Tele2

 

Til toppen