Høring - utlysning av nye konsesjoner for fjernfisk etter krill

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.11.2017