Høring - utstillingsplikt for stipendsøkere

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har i brev til departementet foreslått å igangsette en prøveordning med en annen form for dokumentasjon enn utstilling/originalarbeider i samarbeid med de aktuelle stipendkomiteene/kunstnerorganisasjonene. Departementet ønsker å åpne opp for mer fleksibilitet på dette området.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2009