Høring – Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2013

Vår ref.:

Høringsbrev [pdf]

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Sildesalgslag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Sametinget

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Til toppen