Høring – Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2013