Høring- endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon

Forslag til endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.03.2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) på høring.