Høring – endringer i forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning

Departementet vil gjennomgå forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning bl.a. med sikte på å vurdere og inkludere kunstutdanninger som i dag ikke omfattes av forskriften. Det tas sikte på at en ny forskrift får virkning for studenter som uteksamineres våren 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2009

Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 368.