Høring – endringer i forskrifter om utdanningsstøtte

Departementet foreslår to endringer i utdanningsstøtteregelverket: 1) Studenter som tar såkalt Y-vei (spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med relevant fag-/svennebrev eller relevant fagutdanning) sikres utdanningsstøtte på samme vilkår som andre fulltidsstudenter, 2) Låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming fritas fra å betale gebyr på papirfaktura ved førstegangs betalingsvarsel fra Lånekassen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2011

Departementet foreslår to endringer i utdanningsstøtteregelverket: 1) Studenter som tar såkalt Y-vei (spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med relevant fag-/svennebrev eller relevant fagutdanning) sikres utdanningsstøtte på samme vilkår som andre fulltidsstudenter, 2) Låntakere som ikke kan benytte eFaktura på grunn av dokumentert synshemming fritas fra å betale gebyr på papirfaktura ved førstegangs betalingsvarsel fra Lånekassen.
(23.05.2011)

______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 111 kB)

Høringsnotat om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2011–2012 (PDF, 122 kB)

Høringsnotat om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2011 (PDF, 94 kB)


Høringsbrevet og -notatene vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


____________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 23. august 2011 Forskrift om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012 og Forskrift om endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011.