Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009–2010

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2009–2010 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2009

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2009–2010 på alminnelig høring med høringsfrist 15. januar 2009. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2008–2009. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(15.10.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om tildelingsforskriften for 2009–2010 (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009–2010 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. februar 2009. Forskriften er publisert på Lovdata.