Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen er 4. april i samråd med frivillig sektor.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2013

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen var 4. april 2013.

Endringer i forskriften ble vedtatt i statsråd 19. april 2013.

Endret forskrift for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (.pdf)