Høring – forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14 på høring. Departementet foreslår å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd bokstav a (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2016