Høring – forslag til forskrift om fangstsertifikat m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009