Høring – Forslag til forskriftsendringer – oppnevning av ny nemnd for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2008