Høring - forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på høring. Høringsforslaget er utarbeidet i samarbeid med Finansdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.05.2020

Departementene

Brønnøysundregistrene

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Regelrådet

Skatteetaten

Økokrim

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Den Norske Advokatforening

Den norske revisorforening

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

KS–Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Landbrukssamvirke

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Regnskap Norge

Samvirkene

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forbund

Verdipapirsentralen ASA

Advokatfirmaet BAHR AS

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

AGP Advokater AS

Ernst & Young Advokatfirma AS

KPMG Law Advokatfirma AS

Wikborg Rein Advokatfirma AS