Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – innspillsnotat fra arbeidsgruppa for mangfold i film og tv

Kulturdepartementet sender med dette på høring notatet ”Av Om For: et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama”, levert 21. november 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2013

Vår ref.: 12/4654 ME/ME2 LVH:MK

 

Høringsinstanser iht. liste

 

 

 

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/4654 ME/ME2 LVH:MK

19.12.2012

 

Høring – innspillsnotat fra arbeidsgruppa for mangfold i film og tv

Kulturdepartementet sender med dette på høring notatet ”Av Om For: et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama”, levert 21. november 2012.

Innspillsnotatet, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten står også fritt til å sende høringssvar om saken.

Kulturdepartementet ber spesielt om innspill til forslagene til tiltak i notatets punkt 5, men høringsinstansene står fritt til å kommentere andre deler av rapporten.

Høringsfristen er 19. mars 2013.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

Bengt O. Hermansen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

   

Åse Kringstad
fung. avdelingsdirektør

           

Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Den norske filmskolen

Film & Kino

Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfondet FUZZ
Filmreg

Filmkraft Rogaland AS
Hørselshemmedes landsforbund

Internasjonalt Samisk Filmsenter
Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter

Nordnorsk filmsenter

Norges blindeforbund

Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund
Norsk skuespillerforbund
Norske dramatikeres forbund
Norske film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske filmregissører

Norske filmbyråers forening

Sametinget

Sørnorsk filmsenter

Vestnorsk filmsenter

Viken filmsenter

Østnorsk filmsenter

 

Alle fylkeskommunene


Bergen kommune
Berg kommune (Troms)
Gausdal kommune
Haugesund kommune
Lenvik kommune
Lillehammer kommune
Målselv kommune
Randaberg kommune
Stavanger kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Trondheim kommune
Øyer kommune

Til toppen