Høring – innspillsnotat fra arbeidsgruppa for mangfold i film og tv

Kulturdepartementet sender med dette på høring notatet ”Av Om For: et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama”, levert 21. november 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2013