Tidlig høring av EU-kommisjonens forslag om retningslinje for systemdrift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2016