Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur av 19. oktober COM (2011) 658 final

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2012