Høring av forskriftsendringer i forbindelse med implementering av ny forvaltningsmodell for stamfisk.

Høringsfristen er satt til 14. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2007

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag sendt på høring forslag til forskriftsendringer i forbindelse med implementering av ny forvaltningsmodell for stamfisk.

Forslagene til endringer omfatter tildelings- og driftskrav, samt endring av kontrollavgift for stamfisktillatelser. Endringene i tildelings- og driftsfasen er tekniske og administrative endringer, som sammen med endringene som ble vedtatt 14. august 2007, tar sikte på å danne et konsistent system for tildeling og drift av stamfiskvirksomhet. Disse endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2008.

Høringsfristen er satt til 14. desember 2007.

Kontaktpersoner:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, tlf: 22 24 64 60

Førstekonsulent Christopher Grøvdal Rønbeck, tlf 22 24 64 81