Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslagene i rapporten om klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet sender herved på høring rapporten "Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten". Rapporten er utarbeidet av et utvalg nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Ved en inkurie ble ikke vedlegget lagt ved rapporten ved første publisering. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene som presenteres i rapporten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2019

Garantikassen for fiskere

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge

Fiskeridirektoratet

Pelagisk forening

Sjømannsforbundet

Maskinistforbundet

Norsk Sjømat

LO

NHO

Bellona

Drivkraft Norge

 Enova

Greenpeace

Miljødirektoratet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Miljøvernforbund

Skattedirektoratet

Tolldirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

SSB

Zero

Råfisklaget

Norges Sildesalgslag

Skagerakfisk

Surofi

Vest-Norges fiskesalslag

Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag

Kommunesektorens organisasjon KS

Norges Rederiforbund

Regelrådet

Til toppen