Høring av EU-kommisjonenes forslag under energimarkedspakken av 19.9.2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007