Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg

NB! Høringen ble trukket tilbake 13.1.2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2014

Høringen ble trukket tilbake 13.01.14 da regjeringen har besluttet å utrede en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.