Høring av forslag til endringer i forskrift i medhold av oreigningsloven § 5

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 2. juni 1960 Nr. 1 Forskrift i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.09.2015