Høring av forslag til endringer i tobakksskadeloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2012

Resultatet av høringen finnes på Stortingets hjemmeside