Høring — av forslag til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Resultat: Forskrift av 21.12.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.11.05
  • Sendt på høring 04.10.05