Høring av forslag til forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013