Høring av rapporten "En kunnskapsbasert kulturpolitikk"

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Jan Grund, og ble levert til Kulturdepartementet 16. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2012