Høring - tilleggsutredning om full liberalisering av postmarkedet

Samferdselsdepartementet sender på høring en tilleggsutredning om konsekvensene av full liberalisering av det norske postmarkedet. Høringsfristen er 31. august 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2009

Tilleggsutredningen bør ses i sammenheng med høringen om liberalisering av postmarkedet, som nå er til behandling i Samferdselsdepartementet.