Høring - endringer i introduksjonsloven

For økt kvalitet i og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.02.2015

Vår ref.: 13/3837

Høringsbrev