Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring etter FN Espoo-konvensjonen: Ny vei- og baneforbindelse over Femernstredet mellom Danmark og Tyskland

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til utredningsprogram i denne saken på høring etter FN Espoo-konvensjonen fra Danmark, se oppsummeringsrapport for utredningsprogram og ytterligere informasjon om tiltaket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til utredningsprogram i denne saken på høring etter FN Espoo-konvensjonen fra Danmark, se oppsummeringsrapport for utredningsprogram og ytterligere informasjon om tiltaket.


Miljøverndepartementet skal melde mulige norske synspunkter til Danmark innen 6. september 2010. Vi ber om at eventuelle synspunkter er MD i hende senest 23. august 2010, se høringsbrev for mer informasjon. 

Vår ref.: 201002473-2 /JB

Norge ved Miljøverndepartementet har mottatt varsel fra Danmark om planer for en ny, fast vei- og baneforbindelse over Femernstredet mellom Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland. Tiltaket er et ledd i utvidelsen av det transeuropeiske transportnettverket (TEN). Den 19 km lange forbindelsen vil ha en firefelts motorvei og en dobbelsporet jernbane. Når det gjelder teknisk løsning skal to alternativer utredes; bro og tunnel. 

Varselet fra Danmark er mottatt i overensstemmelse med artikkel 3 i FN- ECE konvensjonen om konsekvensutredning for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen), som sier mulige berørte land skal varsles og bli invitert til å delta i utredningsprosessen.

Det er utarbeidet et forslag til program for konsekvensutredning av tiltaket.  Miljøverndepartementet ønsker å høre berørte norske myndigheters og andre interessers synspunkter på dette programmet, herunder en vurdering av mulige grenseoverskridende virkninger for Norge som bør utredes, jf. forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven § 19.

Miljøverndepartementet skal melde mulige norske synspunkter til Danmark innen 6. september 2010. Vi ber om at eventuelle kommentarer til konsekvensutrednings-programmet er Miljøverndepartementet i hende innen 23. august 2010.

 

Med hilsen


Guri Ulltveit-Moe (e.f.)
avdelingsdirektør


 Jørgen Brun
 Rådgiver

 
Adresseliste:
Samferdselsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statens vegvesen, pb 8142 Dep 0033 Oslo
Jernbaneverket, pb 4350, 2308 Hamar
Kystverket, Seviceboks 2, 6025 Ålseund
Sjøfartsdirektoratet pb 2222 5509 Haugesund

Samferdselsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Til toppen