Høring etter FN Espoo-konvensjonen: Ny vei- og baneforbindelse over Femernstredet mellom Danmark og Tyskland

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til utredningsprogram i denne saken på høring etter FN Espoo-konvensjonen fra Danmark, se oppsummeringsrapport for utredningsprogram og ytterligere informasjon om tiltaket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til utredningsprogram i denne saken på høring etter FN Espoo-konvensjonen fra Danmark, se oppsummeringsrapport for utredningsprogram og ytterligere informasjon om tiltaket.


Miljøverndepartementet skal melde mulige norske synspunkter til Danmark innen 6. september 2010. Vi ber om at eventuelle synspunkter er MD i hende senest 23. august 2010, se høringsbrev for mer informasjon.