Høring - Forskrift om alternativt drivstoff

Forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff som ble sendt på høring i 2019 ble ikke vedtatt slik den forelå. Samferdselsdepartementet har nå utarbeidet en ny og omarbeidet forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2021

Vår ref.: 19/97

Høring - Forskrift om alternativt drivstoff

Samferdselsdepartementet sendte forslag til ny lov og forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff på høring 15. jan. 2019. Loven trådte i kraft i 1. juli 2020 og legger til rett for å gjennomføre direktiv (EU) 2014/94 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff i norsk rett.

Forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff som ble sendt på høring i 2019 ble ikke vedtatt slik den forelå.

Endringer i ny forskrift

Samferdselsdepartementet har nå utarbeidet en ny og omarbeidet forskrift. I ny forskrift foreslås som tidligere tekniske standarder til ladepunkter og energistasjoner for alternativt drivstoff og krav til brukerinformasjon som er i tråd med hhv. direktivets vedlegg II og Art. 7.

Det er gjort noen endringer i den reviderte forskriften som vi ber om synspunkter på:

  • Den tidligere betegnelsen "fyllestasjon" er endret til "energistasjon" i tråd med terminologi som nå benyttes av bransjen.
  • Forskriften er nå gitt en formålsbestemmelse § 1.
  • Virkeområdet § 2 er noe endret og utvidet.
  • Definisjonene i § 3 tilsvarer materielt § 2 i høringsutgaven fra 2019 og er i samsvar med direktivets Art. 2.
  • Bestemmelsene §§ 4-6 viser til de tekniske spesifikasjonene for ladepunkter og energistasjoner i forskriften vedlegg I. Det er nå tatt inn endringer fra nyere CEN standarder og endringer som har blitt vedtatt som avledede rettsakter fra direktiv (EU) 2014/94. Endringene gjelder tekniske spesifikasjoner.
  • Bestemmelsen om brukerinformasjon i tidligere § 6 er nå endret til ny § 7 og § 8.
  • Merking av ladepunkter og energistasjoner er ny § 7 og inkluderer nå også merking av ladepunkter, jf. § 7 andre ledd.
  • 8 gir bestemmelser om krav til instruksjonshåndbøker og merking av motorvogner.
  • 9 gjelder forhandlere av motorvogner med krav til merking med symboler i samsvar med oppgitte CEN standarder.
  • Det er også lagt til en overgangsbestemmelse i § 10 hvor det fremgår at forskriften ikke gjelder for ladepunkter, energistasjoner og landstrømanlegg for fartøy som er etablert før forskriften trer i kraft. Dette gjelder imidlertid ikke § 7, som vil gjelde alle ladepunkter og energistasjoner, både tidligere etableringer og etableringer etter at forskriften trer i kraft. Men merking av ladepunkter og energistasjoner vil ta noe tid og dato for gjennomføringen vil bli avklart på grunnlag av høringen.

Geografisk virkeområde - Svalbard og Jan Mayen

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff er ikke gjort gjeldende for Svalbard. Havne- og farvannsloven er gjort gjeldende på Svalbard gjennom forskrift av 12. mars 2021 nr. 721 om havner og farvann på Svalbard. I denne forskriftens § 2 angis tilpasninger av forskrifter gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven. For at forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff ikke skal gjelde for havner som tilbyr alternativt drivstoff på Svalbard, vil det gjøres  unntak for denne i forskrift om havner og farvann på Svalbard § 2.

Verken lov om infrastruktur for alternativt drivstoff eller havne- og farvannsloven er gjort gjeldende på Jan Mayen og det er dermed ikke nødvendig å foreta særskilte forskriftstilpasninger. Ettersom det verken er strøm eller havn på Jan Mayen vil ikke forskriften være relevant på øya. 

Overtredelsesgebyr og tilsyn

Loven § 5 gir departementet myndighet til å fastsette forskrift om overtredelsesgebyr. Vi antar at det vil være i operatørenes økonomiske interesse å bygge ny infrastruktur i tråd med tekniske spesifikasjonene i forskriftsforslaget vedlegg I og derved EU-reguleringer. Både for sikrere tilgang til kunder og at investeringen blir rimeligere ved bruk av standardisert utstyr. Det vil i denne omgang derfor ikke bli foreslått slik forskrift, men vi vil kunne komme tilbake til dette. Tilsvarende ser vi ikke nå behov for å peke ut ansvarlig myndighet for å føre tilsyn og kontroll, jf. loven § 4.

Høring av nytt forslag til forskrift og høringsfrist

Samferdselsdepartementet sender herved forslag til forskrift på høring. Høringsnotat og forslag til forskrift er vedlagt.

Høringen er er åpen for alle som ønsker å uttale seg om forslaget.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar" på denne siden). Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Frist for uttalelse: Tirsdag 22.  juni 2021

Med hilsen

Per-Andre Torper (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Erland Røsten
seniorrådgiver

Agder fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Andøy kommune

Applied Hydrogen AS

Aremark kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Beiarn kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune - Vesterålen

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Drivkraft Norge

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Engerdal kommune

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornes kommune

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Finansdepartementet

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik Kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Heim kommune

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

Herøy kommune (Nordland)

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hurdal kommune

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innlandet fylkeskommune

Iveland kommune

Jernbanedirektoratet

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjok kommune/Kárásjohka gielda

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune/Guovdageainnu

Kinn kommune

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

KS

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystrederiene

Kystverket hovedkontoret

Kåfjord kommune/Gáivuona suohkan

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lindesnes kommune

Lom kommune

Longyearbyen Lokalstyre

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus kommune

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune / Unjargga gielda

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk elbilforening

Notodden kommune

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oppdal kommune

Os kommune - Hedmark

Osen kommune

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samnanger kommune

Sande kommune (Møre og Romsdal)

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

Sirdal kommune

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Stad kommune

Standard Norge

Stange kommune

Statens vegvesen

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune/Deanu Gielda

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten Kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Viken fylkeskommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda Kommune

Voss herad

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune i Solør

Våler kommune i Østfold

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østre Toten Kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune