Høring - Forskrift om endring av forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og regnbueørret i sjø

Høringsfrist er 16. desember 2005

Vi gjør oppmerksom på at høringsfristen er 16. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vi gjør oppmerksom på at høringsfristen er 16. desember 2005