Høring om forskrift til forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til forskrift om arbeidet i forskningsetiske komiteer og utvalg, med hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)av 28. april 2017 nr. 23, på høring. Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer innenfor forskningsetikk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2017