Høring - forslag om endring i forskrift av 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne

Resultat: Forskrift 3. februar 2005 om endring av forskrift 28. august 1961 nr. 1 om bestemmelser om bygligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseiere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.09.2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format