Høring — forslag om endringer i kommuneloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2005

  • Høringsfrist: 15. desember 2005