Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfristen er utsatt til 15. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • NB: Høringsfristen er utsatt til 15. desember 2003