Høring — Forslag til endring av refusjonssystem for poliklinisk radiologi 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 30.11.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.11.04