Høring - Forslag til forskrift om endring av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer 14. juni 1996 nr. 667, krav til sløying innen 12 timer

Høringsfrist: 28. desember 2006.

Høringsfristen er 28. desember 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28. desember 2006.