Høring - forslag til forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 9. mars 2007.