Høring - forslag til lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Resultat: lov 28. mai 2004 nr. 29 Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.09.03
  • Nytt i høringssaken: