Høring-Forslag til program for konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2011