Høring-Forslag til program for konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2011

Vår ref.:

Forslag til program for konsekvensutredning i åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Vedlagt følger forslag til program for konsekvensutredning for åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen. De respektive høringsinstansene og andre med interesse i saken bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet senest innen 22. mars 2011. Departementene bes om å oversende egne og underliggende etaters kommentarer samlet.
Konsekvensutredningen vil også bli lagt ut elektronisk på Olje- og energidepartementets hjemmesider: http://www.oed.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina Kristine Madsen på telefon: 22 24 62 38.
 

Med hilsen

 

Gunnar Hognestad      
avdelingsleder                                                Nina Kristine Madsen
                                                                    rådgiver

 

Link til høringsnotat i pdf-format:

Forslag til program for konsekvensutredning Jan Mayen

Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Agora Oil and Gas AS
AS Norske Shell
Association of Arctic Expedition Cruise Operators
Bayerngas Norge AS
Bergves Bergmesteren for Svalbard
BG Norge AS
BP Norge AS
Bridge Energy AS
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Dana Petroleum Norway AS
Det Norske Meteorologiske institutt - Vervarslinga for Nord-Norge
Det norske oljeselskap ASA
Direktoratet for Naturforvaltning
Riksantikvaren
Dong E&P Norge AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
Edison International SpA Norway Branch
Eni Norge AS
ExxonMobil E&P Norway AS
Faroe Petroleum Norge AS
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsbygg
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansen Institute (FNI
Front Exploration AS
Fylkesmannen i Nordland
GDF SUEZ E&P Norge AS
Havforskningsinstituttet
Hess Norge AS
Høge Nord Alliansen
Høgskolen i Bodø
Idemitsu Petroleum Norge AS
Industri Energi
Ishavsforeningen - Jan Mayen
KLIF
Kystdirektoratet
Kystfiskarlaget
Lotos Exploration & Production Norge AS
Luftfartstilsynet
Lundin Norway AS
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Nexen Exploration Norge AS
NHO Reiseliv
Nordic World Heritage Foundation
Norges Fiskarlag
Norges Fiskerihøgskole
Norges Forskningsråd
Norges Geologiske Undersøkelser
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Biologforening
Norsk Botanisk Forening
Norsk institutt for naturforskning (NINA
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening
Norske AEDC AS
North Energy ASA
Norut Tromsø
Norwegian Energy Company AS - Noreco
NTNU - Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
NTNU - Vitenskapsmuseet
Oljedirektoratet
Oljeindustriens landsforening
OMV (Norge) AS
Petoro AS
Petro-Canada Norge AS
Petrofac Norge AS
PGNiG Norway AS
Premier Oil Norge AS
Repsol Exploration Norge AS
Roald Amundsens senter for arktisk forskning
Rocksource ASA
RWE Dea Norge AS
SABIMA
Sagex Petroleum ASA
Salten politidistrikt
Sjøfartsdirektoratet
Skagen 44 AS;
Skeie Energy AS
Spring Energy Norway AS
Stasjonssjef Ole Øiseth – Jan Mayen
Statens Kartverk   
Statens strålevern
Statoil Petroleum AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Sør-Norges Trålarlag
Talisman Energy Norge AS
Total E&P Norge AS
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetets n Naturhistoriske museer og botanisk hage
Universitetssenteret på Svalbard
Verdens Naturfond
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
WWF Arctic Programme

                            

 


 

Til toppen