Høring - forslag til revidert lov om havner og farvann m.v.

Høringsfrist: 2. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 2. april 2007