Høring - Nytt finansieringssystem for frittstående skoler

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2003

  • Høringsfrist: 03.03.2003