Høringer

Høring om endring i lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter

Samferdselsdepartementet sendte 25. juni 2010 på et forslag om endring i ekomlov- og forskrift. Høringsfristen er 23. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2010

Vår ref.: 10/139-EW

Les høringsbrevet (pdf - 598 Kb)

Departementene
Departementenes Servicesenter
Abelia
ACN Norge AS
Agder Energi
Akademikerne
Alcatel Norway AS
Arbeidgiverforeningen Spekter
BKK AS
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemda
Canal Digital
Chess Communications
Cisco Systems Norge
Datatilsynet
Deltasenteret 
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den Norske Fagpresses Forening
Domstoladministrasjonen
Eforum
Eidsiva Bredbånd AS
Elektronikkforbundet
El-og IT forbundet
Eltel Networks AS
Eniro Norge AS
Enivest AS
Ericsson AS
Fagpressens Informasjonskontor
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Funksjonshemmedes Fellesforbund
GET
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
Hovdeorganisasjonen for handels- og tjeneste-Norge (HSH)
Huseiernes Landsforening
IBM Norge AS
Ice Norge AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologiens Forening
Inquam Norway AS
Institutt for Medier og Kommunikasjon
Institutt for Rettsinformatikk
Intelecom Group AS
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
KRIPOS
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Last Mile Communications
Lebara AS
LOS bynett AS
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partners AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mesta
Microsoft Norge
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NBBL
Nei til EU
NELFO
NEMKO
Nera Networks AS
NetCom AS
Network Computing Spectrum AS
Network Norway
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet AS
Nokia Norge
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
Norges Hovedorganisasjon
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Jeger og Fiskeforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Pensjonistforbund
Norges Røde Kors
Norges Televisjon
Norkring Telenor Broadcast
Norsk Forening for Jus og EDB
Norsk Handikapforbund
Norsk Kabel- og TV-forbund
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk Rikskringkasting
Norsk Romsenter
Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)
Norsk Teknologi
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
NTE Bredbånd AS
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Norway AS
Orkla ASA
P4 Norge
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems AS
Relacom
RiksTV AS
Satel Norge AS
Schibsted ASA
Siemens AS
Sikringsradioen
Sivilombudsmannen
Statens Vegvesen
Statnett
StatoilHydro
Sønnico
Tafjord Mimer AS
Talkmore AS
TampNett AS
TDC AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Teleforum
Telenor
Teleplan AS
Teletopia AS
Telio Telecom AS
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
Ventelo
Verizon Norway AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund