Høring om endring i lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter

Samferdselsdepartementet sendte 25. juni 2010 på et forslag om endring i ekomlov- og forskrift. Høringsfristen er 23. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2010