Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i alkoholloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.09.2015

Vår ref.: 15/2261

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i alkoholloven på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende.

Høringsfristen er 22. september 2015.


Med vennlig hilsen                                                           

Geir Stene Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Lilly Sofie Ottesen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Actis

Akademikerne

Akan kompetansesenter

Anonyme alkoholikere, Servicekontoret

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AS Vinmonopolet

Av-og-til

Barneombudet

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Blå Kors

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Bygdeforskning

Coop Norge

Datatilsynet

De norske lenker

Den norske legeforening

Departementene

Det hvite bånd

Det kriminalitetsforebyggende råd

Det norske totalavholdsselskap

Egge gård

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen KAAS

Forut

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Handelens ølsagsråd

Hanen

Hardanger Siderprodusentlag

Helsedirektoratet

Innovasjon Norge

IOGT Norge

Juba

Juvente

Kirkens bymisjon

Kirkens sosialtjeneste

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Kreftforeningene

Kreftregisteret

Kvelland vingård AS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lygna opplevelser

MA – rusfri trafikk og livsstil

Markedsrådet

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norbygg

Norges bondelag

Norges colonialgrossisters forbund

Norges handikapforbund

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norske druedyrkere

Norske vinklubbers forbund

Norsk forening for folkehelse

Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk narkotikapolitiforening

Norske Jernbaners Avantgard

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO reiseliv

Norgesgruppen ASA

Pilsens venner

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Rema 1000 AS

Riksadvokaten

Rusfri trafikk og livsstil

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Små alkoholprodusenters forening

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Toll- og avgiftsdirektoratet

Ungdom mot narkotika

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)