Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i alkoholloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i alkoholloven som åpner for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra produsent. Forslaget stiller nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.09.2015