Høring — om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Resultat: Endringsforskrift 21. februar 2006 om årsregnskap for pensjonskasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 6. januar 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende