Høring om endringer i Frifond organisasjon

Kulturdepartementet ber med dette om innspill til foreslåtte endringer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) når det gjelder fordelingen av Frifond-midler til lokallag gjennom sentralledd (Frifond organisasjon).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2012