Høring - om maksimale innskuddsgrenser ved kombinerte pensjonsordninger m.m.

Resultat: Endringsforskrift til forskrift 22. desember 2000 nr. 1431 til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.04.2003
  • Høringsuttalelser blir fortløpende publisert i pdf-format
  • Saken er sendt ut på høring 16.01.2003